CLIMBR

Pressemelding om Foreldreundersøkelse

Reklame og porno i skolenEn ny undersøkelse viser at barn og unge ikke er beskyttet mot skadelig innhold og bombarderes med reklame på skolenes digitale enheter. Personvernet er heller ikke ivaretatt og lovbruddene foregår over hele landet. Videre stilles foreldrene økonomisk ansvarlig for nettbrett og pc, selv om den offentlige skolen skal være gratis.Undersøkelsen kan leses her:
https://go.climbr.no/foreldreundersokelse2024
Foreldreundersøkelsen om digitalisering av grunnskolen er utarbeidet av IT-selskapet Climbr og sentrale aktører fra Opprop for mindre skjermbruk på barneskolen. Den er den første nasjonale undersøkelsen av foreldrenes møte med skoledigitaliseringen og den første kartleggingen av digital infrastruktur. 372 foreldre fra hele Norge har deltatt og 103 kommuner, samt alle fylker, er representert.Brudd på barnekonvensjonen
Fra 100 av de 103 kommunene rapporteres det om at skadelig innhold kan lastes ned på barnas skoleskjermer. Blant innhold som nevnes er vold, sex, porno, selvmord, dyremishandling, tortur og krig. En del av foreldrene har også levert inn bilder av tester de har gjort på barnas enheter og disse testene viser at 42 prosent får opp pornobilder når de søker i Google. - Barnekonvensjonens artikkel 17 sier at barn har rett på beskyttelse mot innhold som er skadelig for barns velferd. Mange foreldre er flinke til å installere filtre og foreldrekontroller på barnas maskiner, men på skolenes egne digitale enheter er det få begrensinger. Dette er klare brudd på barnas rettigheter, sier forfatter og medieviter Maja Lunde, som har vært med på å utarbeide undersøkelsen.
Personvernbrudd og reklame
De siste årene har de aller fleste skoler i Norge blitt såkalt 1:1, hver elev har fått sin egen digitale enhet, dette er en stor endring i barnas skolehverdag, men den har skjedd uten statlig styring. Innkjøpene har vært gjort på kommunalt nivå og det har ikke vært noen overordnet styring av digital infrastruktur. - Det lider barna under. Det er alvorlige utfordringer knyttet til elevenes personvern, med delte passord og aggressiv sporing, noe som igjen fører til at barna bombarderes med persontilpasset reklame. Og dette til tross for at opplæringsloven sier at skolen skal være reklamefri, sier Christer Veland Aas, daglig leder i Climbr. 81 prosent av de foreldrene som har testet får opp reklame på barnas digitale skoleenheter.
Får sjokk
Foreldre og lærere har vist sin frustrasjon over skoledigitaliseringen blant annet gjennom Opprop for mindre skjermbruk på barneskolen, men det har til nå ikke vært gjort noen nasjonale undersøkelser av foreldrenes erfaringer. - Mange foreldre har fått beskjed om at filtre er på plass og at alt er i orden, men når de selv setter seg ned og tester barnas digitale enheter, oppdager de at dette ikke stemmer. Foreldrene får sjokk når de ser hvilke sider barna faktisk kommer inn på, sier Veland Aas. - Undersøkelsen viser videre at gratisprinsippet i norsk skole brytes. 68,3 prosent av foreldrene sier at de har signert en egen avtale om den digitale enheten og av disse er hele 79,5 prosent pålagt erstatningsansvar hvis de digitale enhetene ødelegges.
Frustrasjon
Hjemsending av skolens digitale enheter er også et tema det er frustrasjon over. Mange respondenter peker på mangel på foreldrekontroll, de skriver om at foreldrene ikke har innsikt i hva barna ser på de digitale enhetene, og hva de brukes til, samt at det ikke er filtre på enhetene. Mange melder videre ifra om at de ikke har kontroll over tidsbruken og opplever at de er overkjørt av skolen. - Barneloven sier at det er foreldrenes rett og plikt å ta avgjørelser på vegne av våre barn når det gjelder personlige forhold, likevel påtvinger skolen hjemmene uregulerte nettbrett og pc’er, sier Lunde. – Dette er både kommunene og Stortinget nødt til å ta på alvor.
Nøkkeltall:I samtlige av de 103 kommunene hvor det er blitt innhentet svar på denne undersøkelsen, meldes det om utfordringer og lovbrudd.79% av respondentene svarer at den digitale enheten sendes med hjem. Et klart flertall, 67,3%, av disse svarer at hjemsendingen byr på utfordringer.68,3% har data-avtale og så mye som 79,5% av disse har skrevet under på at de er erstatningspliktige.Bare 12,6% svarer ja på at de vet om barnas personvern er ivaretatt, bare 13,7% har egen skolekonto på Google, mens 24,8% svarer at barna har samme passord som andre i klassen.Hele 81% fant synlig reklame og 42% fikk opp pornografiske bilder da de testet enheten.Fritekstsvarene viser at mange foreldre er svært frustrerte over IKT-infrastrukturen, og at de opplever seg overkjørt av skolen.


Steder rapporten blir referert til:


Side kick rådgivning

Er du CTO eller leder i et IT selskap?

Climbr har omfattende erfaring i å fungere som en strategisk sparringspartner for CTOs, CPOs og CEOs, både i vekstfasen og under digital transformasjon. Ekspertisen inkluderer dyp forståelse av teknologiimplementeringens virkninger, optimal teamstrukturering, nøye utformede tidsplaner og strategisk gjennomføring med fokus på kundenes og markedets behov. Tjenestene strekker seg fra evaluering av IT-porteføljen til oppstart og ledelse av nye prosjekter, veiledning gjennom vekstfaser og transformative prosesser. Climbr bistår også i å ta kritiske beslutninger om teknologi og plattformvalg, i nært samarbeid med klientens team.Event streaming med Kafka, Event Hub og Pub Sub

Event streaming representerer en innovativ tilnærming i programmering og arkitekturdesign. Climbr har opparbeidet seg betydelig erfaring i å utforme arkitekturer med Kafka som kjerne, hvor event streaming spiller en hovedrolle i virksomhetens teknologiske strategi. Dette markerer en overgang fra tradisjonelle utfordringer og begrensninger knyttet til batch-prosessering og datareplikasjon, til en moderne data pipeline som kontinuerlig leverer sanntidsdata til applikasjoner, nettsteder, IoT-enheter og analysetjenester. Denne teknologien muliggjør også effektiv utnyttelse av maskinlæring og AI for å fremme smartere forretningsbeslutninger.


Viralt økosystem med mobil push

Lurer du på hvordan du kan utvikle effektive push-notifikasjoner for Android og iOS mobile plattformer? Å mestre push-teknologi kan være komplekst, ettersom det krever inngående forståelse av både Apples og Androids operativsystemer, samt kunnskap om brukernes forventninger. Climbr tilbyr skreddersydde løsninger for å implementere mobil push-notifikasjoner, optimalisert for å styrke relasjonen med brukerne dine. Vi hjelper deg med å navigere gjennom tekniske utfordringer og sikrer at du får mest mulig ut av push-teknologien for dine mobile løsninger.


Azure, Google Cloud eller AWS?

Er du klar for å ta skrittet over i skyen? Climbr besitter dyptgående erfaring med ledende skyplattformer som Azure, Google Cloud/Firebase, AWS, Digital Ocean, samt spesialiserte tilbydere som Aiven og Confluent. Tilbudet omfatter ekspertise innen rådgivning og arkitekturutforming, samt effektiv opplæring i prinsipper og beste praksis for skytjenester. Climbrs team står klare til å bistå med både teknisk utvikling og strategisk rådgivning, for å sikre at din skyreise blir vellykket og verdiskapende.

Løsninger for iOS og Android

Er du i ferd med å utvikle en app og vurderer mellom kryss-plattform løsninger som Flutter, React Native, Xamarin, eller native utvikling for iOS og Android? Climbr har bred erfaring med alle disse teknologiene og tilbyr innsikt i deres fordeler og ulemper. Climbr kan effektivt bistå med oppstart av teamet ditt og utviklingsprosjektet, eller veilede dere gjennom migrering til en annen mobil løsning når behovene endrer seg.For spørsmål rundt oppbygging av en robust backend, inkludert implementering av GraphQL eller RESTful API, autentiseringsmekanismer, logging og overvåking av apper, står Climbr klar til å levere nødvendig ekspertise og støtte.


Multi-tenant / White label apps

Climbr er spesialister i utviklingen av multi-tenant applikasjoner og nettbaserte løsninger for store bedrifter, skreddersydd for å skalere effektivt både nasjonalt og internasjonalt. Vår ekspertise ligger i å skape intelligente systemer som oppfyller behovene til alle kunder, uavhengig av deres størrelse eller geografiske plassering.


Analyse og maskinlæring

Transformér maskinlæringsprosesser fra tradisjonell batchbehandling av store datamengder til en mer dynamisk, event streaming-basert tilnærming. Dette muliggjør maskinlæring med sanntidsprediksjoner. Climbr har nødvendig ekspertise for å veilede denne overgangen og implementere effektive løsninger.

Produktutvikler / Rådgiver / Arkitekt / Utvikler

Christer V. Aas

Christer bringer med seg 20 års erfaring fra IT-utvikling. Han har vært en sentral leder for flere tekniske utviklingsteam, og har jobbet tett med forretningsstrategi og ledelse i teknologibedrifter, og har samtidig opprettholdt en aktiv rolle som utvikler. Med sin omfattende erfaring som produktsjef og arkitekt, har Christer spesialisert seg på å veilede alt fra startups til store selskaper gjennom viktige teknologiske overganger, enten det er på moderne skybaserte plattformer, hybridmodeller med event streaming, migreringsprosjekter eller utvikling av nye konsepter og løsninger. Hans kompetanse strekker seg til å lede prosesser, opplære team i avansert teknologi og samarbeide tett med selskapets ledelse for å forankre og etablere robuste løsninger.

Book et 15 min. møte med Christer for å dele noen tanker om ditt prosjekt.


Ekspert innen oppskalering av digitale løsninger for startups og teknisk transformasjonsledelse i store bedrifter. Climbr har omfattende erfaring med utvikling av avanserte løsninger, inkludert IoT, mobile applikasjoner, mikrotjenester og skybaserte plattformer. Vi er spesialister på event streaming og event sourcing, og legger stor vekt på brukeropplevelse (UX) og brukergrensesnitt. Vårt team er dyktige innen digital produktutvikling og datastrategi, og har solid kompetanse på GDPR-regelverket.

© Climbr AS. All rights reserved.